Ukončení questu

Zjistila jsem, že si jistí lidé (nebudeme jmenovat =D) nestačili všimnout, že quest je u konce, takže to tedy oznamuji ještě zde. Quest byl opravdu ukončen a odměny máte již rozdány a zapsány v profilech. Najdete je zde.

I.