Posty

 

 

"S Páchničkou si není radno hrát, měli by jste si na ni pozor dát."

 

Rozpis postů a jejich požadavky:

 

Omega

Omega je "trestní" post pro ty vlky, kteří se nějak provinili.

Úkoly:

Bez úkolů.

 

Sigma

Zde začíná cesta vlka ve smečce/tulácích/vyhnancích - automatický post po přijetí registrace.

Úkoly:

Bez úkolů.

 

Kappa

Na Kappu je vlk povinen splnit 2 úkoly. Jako Kappa se vlk stává Průzkumníkem a je tedy pro něj důležitá vlastnost vytrvalost. Proto se úkoly budou týkat vytrvalostních běhů po velké části území a podobně.

Úkoly:

Úkol č. 1 - V lese Divokých Kopyt roste jedna rostlina. Je jen jedno místo, kde roste a vy ho musíte najít. Říká se jí "Páchnička". Je to proto, že když se zmáčkne její květ, rostlina ze sebe vydá strašný puch, který omámil nejednoho tvora, který se jí snažil vzít. Proto je složité ji sebrat a donést na určité místo. Časově tento úkol není omezen, ale vlk by se měl vrátit, co nejdříve to půjde.

Úkol č. 2 - Již od pradávna kolují zvěsti o jeskyni se jménem "Safiras", která je plná modrých krystalů. Jeskyně by se měla nacházet blízko Vrcholů nezdolnatosti, ale nikdo neví, kde přesně leží, ani co se v ní nachází. Jeskyně může být zrádná a můžou v ní být přírodní pasti, ale i tvorové různých velikostí a síly. Jeskyně ale může mít i slepé ulčky jako labyrint. Nikdo by se zde proto neměl dlouho zdržovat, aby se dostal ven živý. Úkolem vlka tedy je najít jeskyni, vzít jeden z krystalů a vrátit se zpět na území, odkud vyjde.

 

Delta

Na Deltu je potřeba také splnit 2 úkoly. Hodnost to není vůbec těžká. Souvisí s prací 'Průvodce pro Kappy a Sigmy'. Dominantní vlastností je znalost území, zkratek, oblastí apod. Ale vlk by mě být také schopný pomáhat ostatním a být trpělivý. Úkoly se budou zaměřovat na vztahy mezi vlky a znalost území Xikuratu.

Úkoly:

Úkol č. 1 - Někde v opuštěných skalách se nachází jeskyně, skalní otvor nebo něco tomu podobné, ve kterém se nachází bájné stvoření, které ještě nikdo nikdy neviděl. Úkolem vlka je najít tuto jeskyni, najít stvoření, které se nachází uvnitř a přinést nějaký důkaz, že tam byl a viděl ho, ale dávejte si pozor na mylné jeskyně. Někteří vlci zde mají svoje úkryty a určitě by nebyli rádi, kdybyste jim šmejdili v jejich úkrytech.

Úkol č. 2 - Pro vlka, který bude plnit tento úkol, bude vybrán den, kdy k němu budou vlci chodit pro rady, rozsouzení o jídlo, o označkované území apod. Vlk si je bude muset vyslechnout a nějak jim poradit. Tento den ukáže, jestli je vlk dosti trpělivý, aby vydržel hromadu vlků, kteří po něm něco budou chtít, a jestli bude mít dost zkušeností, aby jim mohl poradit.

 

Gamma

Na post Gammy je nutné splnit opět o jeden úkol víc, takže 3. Gamma je velmi zajímavý, ale také těžký post. Jeho vlastník musí splňovat již složitější požadavky, než na předchozích postech. Dominantní vlastností Gammy jevyužívání magie a inteligence. Úkoly se budou tedy vztahovat k magii, k jejímu používání a využívání. K tomu se také vztahuje vlastnost trpělivosti.

Úkoly:

Úkol č. 1 - Jako správný učitel magie by měl vlk mít dobrou fantazii, co se týče vytváření kouzel, ať už obranných nebo útočných. Proto vlk musí splnit 5 neobyčejných kouzel a ukázat, že jeho fantazie nezná mezí.

Úkol č. 2 - Zároveň s fantazií je ale nutná i inteligence daného jedince. U Vodopádu posledních Nnřků se usadil zlý tvor, démon z podsvětí, a nakazil vodu jedem, který se teď rozlévá do všech koutů Xikuratu. Aby voda byla opět čistá, musí vlk zabít potvoru, která znečišťuje vodu, za pomocí kouzel. Jak, to už záleží na vás. Poté se vlk vrátí zpět ke svému vůdci (tuláci prostě jen na místo, odkud vycházeli) a s sebou přinese už čistou vodu z Vodopádu posledních nářků.

Úkol č. 3 - Třetím a zároveň posledním úkolem je úkol, který vás zavede do světa lidí. Budete muset pomocí rituálu s využitím magie vyvolat jednoho z Omnitů, nejlépe Omnita Času a přesvědčit ho, aby vás přenesl do země lidí. Až se tam dostanete, pokud se tak stane, vaším úkolem bude vyhledat nějakého člověka a sebrat mu něco, co poté donesete zpět před svého vůdce (tuláci opět jen na místo, odkud vycházeli) jako důkaz, že jste tam opravdu byli. Nejtěžší na tomto úkolu je to, že musíte přesvědčit Omnita, aby vás přenesl také zpět nebo najít jinou cestu, jak se z jejich světa dostat zpět do Xikuratu.

 

Beta

Pokud máte ambice býti jedním z těch lepších a a býti v přední linii při útocích a bojích, toto je hodnost právě pro vás.

Beta je největší a také nejtěžší hodnost. Na její splnění je třeba sice jen jeden úkol, ale je velmi těžký. Betami se nemůže stát každý. Tato vlastnost vyžaduje hlavně sílu, ale také vychytralost. Bety se stávají válečníky či stráží v případě napadení. Pokud dojde na boj, tito vlci brání ostatní vlky, protože jejich vlastnosti jsou ve smečce největší hned po Alfách a Thétách.

Úkoly:

Úkol č. 1 - A to nejtěžší na konec. Na Vlčím hřbitově se usadil tvor temnější, než všichni démoni v pekle dohromady. Říká si "Baukarulasa". Jeho moc spočívá v jeho síle, chytrosti a velikosti. Tento tvor, podobný jelenovi, ale zároveň vlku, je velmi nebezpečný a vytičil si jeden cíl. Zničit další svět, aby mohl poté pozřít duše a krev dalších vlků, které zabije. Tentokrát k tomu ale nepoužije svoji sílu. "Baukarulasa"se rozhodl nechat povstat všechny vlky z Vlčího hřbitova, které země pohltila. Ty chce poslat na vlky, kteří žijí na tomto území a pak z jejich mrtvol vysát jejich duši a krev. "Baukarulasa" musí být zastaven za každou cenu. Jak bude zabit, je jen na vás, ale vězte, že to opravdu není lehký úkol. Po zabití "Baukarulasy" je nutné donést jeden z jeho rohů, ale dávejte si pozor - i po smrti "Baukarulasy" jsou jeho rohy nedotknutelné jako za jeho života. Každého, kdo se jich dotkne, pohltí hluboká nákaza, ze které není úniku. Musíte tedy jeho roh ušmiknout něčím jiným a nějak ho donést ke svému vůdci (tuláci na výhozí místo).

 

Théta

Tento post připadá jen administrátorům a dát vám jej může pouze Miremel. Dostanou ho ti vlci, kteří se nějak zasluhují o chod stránek. Hodnost Théta je kromě vůdců nejsilnější hodností.

Úkoly:

Bez úkolů.

 

Alfa

Snad není nutné říkat, co Alfa dělá a co ne. Alfa je samozřejmě nejsilnější, nejvytrvalejší a obecně nejlepší ze všech postů. Může být jen jedna (respektive jeden pár) na jednu smečku, tedy jedna na Smečku Měsíčního Svitu, jedna na vyhnance. V současnosti jsou oba možné posty Alf obsazené.

Úkoly:

Zde máte na výběr, který úkol chcete, stačí vám splnit jeden.

Úkol č. 1 - přesvědčit ostatní vyhnance, aby vás zvolili a uznali jako Alfu. Je jedno, jakým způsobem to uděláte, ale ostatní vlci vás zkrátka musí chápat jako vůdce.

Úkol č. 2 - Porazit Miremel v boji a dokázat tak to, že jste hodni toho se nazývat Alfou - plní se formou hry.

 

 

Legenda:

Úkoly se budou vypracovavát formou příběhu. Příběh nesmí být kratší jak 30 řádků a musí být smysluplný. Délka není omezená.

S každou vyšší hodností se vlkovi zlepšují schopnosti a dovednosti, stává se ve hře mocnějším.

Hodnosti nepřeskakujte. Pokud jste Sigma a chcete být Beta, musíte nejdřív splnit úkoly předtím.

Pro vyhnance a tuláky platí stejná pravidla a stejné úkoly jako pro smečku, jen s tou výjimkou, že vyhnance svoje kořisti přináší před vůdce na území vyhnanců namísto Vlčího tábora a tuláci úkoly zpracují tak, jako by je dělali jen "sami pro sebe".

 

POSTY VKLÁDEJTE ZDE

Něco nejasné?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek