Připsání MP za různé akce :)

Miremel

Takže, bylo uzavřeno hlasování v soutěži Tóny v duši III. a tato soutěž byla smazána. Výsledky byly přepsány do Vyhodnocení soutěží, MP za ni byly rozděleny. Taky bylo přesunuto vyhodnocení kvízu do Vyhodnocení soutěží. Dále byly rozděleny MP za akci Noc černé krve.

Takže docela dost z vás zbohatlo :D