Celkový výsledek věcí z Nápadů, dotazů a anket

Allons-y, drazí Penťáčci.

Obě ankety byly ukončeny, ani jeden nápad se nezrealizuje. První návrh (kronika) se nezrealizuje kvůli většímu počtu hlasů pro "Ne" a druhý návrh (dovednosti) kvůli výslovnému nesouhlasu devíti členů smečky.

V budoucnu se budou ankety pořádat tak, jak navrhla Renarde: Vždy bude založeno diskuzní fórum, kam bude muset každý člen smečky napsat pod svým jménem názor, nejlépe odůvodněný. Nakonec se vyhodnotí všechny názory a podle převládajícího se bude konat.

Je to z toho důvodu, že v anketách můžou vlci hlasovat i víckrát z jiných zařízení, s fórem bude mít opravdu každý pouze jeden hlas.

Snad si nikdo nebude stěžovat.

MM