Kronika...

život je zmĕna..


Každý nĕkdy končí svojí cestu,
Svůj příbĕh,
Svojí poslední kapitolu,
Své poslední zážitky.
Ráda bych podotkla, že i pro Sushi vše končí.
Je již stará pro to, aby žila s takovou radostí jako dříve, a proto bych ráda skončila cestu téhle potrhlé, zelené vlčice. Bylo by z mého pohledu škoda, Sushi doslova zabít, a lhostejnĕ nechat. Krapet jsem nad tím přemýšlela. Nechám Sushi žít, nechám ji jít svojí cestou. Kdybych ovšem nĕkdy chtĕla, či mĕla nutkání...Je kdykoliv možno její vlčí duši „vzkřísit“. Tady, kde jedna cesta končí, rodí se nová.
Proto bych ráda uvítala novou vlčici, nový život, nové poslání a novou éru. Vlčici Crafty Lightning, Symfonie Temnoty.

Přidat nový příspěvek