Vlčí píseň - návrh Kura (bývalý člen)

Před dávnými časy existoval vlčí bůh Fenrir. Byl natolik silný a mocný, že začal převyšovat všechny ostatní bohy a ti se začali bát, že by se mohl pokusit získat vládu nad celým světem. Zkoušeli proto Fenrira spoutat mohutnými řetězi, které jak doufali, by ho dokázali zadržet, jenže Fenrir vždy jen vyrost a zesílil. Řetězi tak přetrhal a bohové začínali být bezradní. Pak však jeden z nich přišel s velmi geniálním nápadem a všichni souhlasili. Bohové vytvořili řetěz z věcí, které se nedali normálně získat a každá z nich měla svou magickou podstatu.
Takto bohové vytvořili řetěz, tedy spíš stužku, kterou Fenrira svázali. Fenrir zuřil a vzpíral se, ale stuhu, která ho poutala nebyl schopný sám přetrhnout. Bohové vlka uvrhli do temného vězení a po staletí jej nechali strážit v hlubokých jeskyních pod horou.
Od těch dob se vypráví legenda o vlčí písni, kterou vyje sám Fenrir o úplňku. Mohou ji slyšet jen vlci, které Fenrir vábí k sobě a od kterých žádá pomoc při jeho osvobození.
Jednoho dne se tato píseň rozezněla i územím smečky. Uposlechnou vlci Fenrirovo volání a pomohou mu, či ho zanechají svázaného v temnotě po další stovky let. To už je jen na vás.