Pomsta Temného vlka

QUEST - IV.

Název: Pomsta Temného vlka

Délka: 3. 2. 17 - 18:00 - 22. 2. 13:20 (Na foru)

Vypravěč: Imala

Účastníci: Tarra, Kuro, Prim, Aura, Linger, Inari

Ostatní postavy: Temný vlk Tenebris (Jednorázovka pro quest, vymyšlená Aurou a Tarrou)

Oblast konání: Sist var Farvel (moře)

Odměny:

Kuro, Linger, Inari, Aura → 75 MP
Prim → 50 MP
Tarra → 25 MP

Anotace: Kdysi žil vlk, jehož jméno je dnes neznámé, který měl se svou družkou několik vlčat. Sourozenci si spolu hráli u říčky, ale to se jim nevyplatilo. Jedno z nich se utopilo v říčce. Sourozenci mu už nemohli pomoci. Když se vlčata vracela zpět ke smečce, byla smutná. Vlk očekával návrat svých mláďat. Už stál u jejich jeskyně. Vlčata se vracela se sklopenou hlavou a vlk už věděl, že se něco děje. Když je spočítal, pochopil, že jeho oblíbenec už není mezi živými. Chytl ho záchvat zuřivosti, že přišel o své dítě. V záchvatu zabil všechna zbylá mláďata a poté i družku, která se tomu snažila zabránit. Když si uvědomil, co udělal, chtěl zabít i sám sebe.

Než to stačil udělat, zjevil se mu zlý duch, který mu dal nabídku, že bude moci žít nesmrtelně a bude tak moci odčinit, co udělal, a tak mít další potomky, když pro něj bude sloužit. Vlk takovou nabídku nemohl odmítnout a přijal ji. Ale zlý duch ho ošálil a udělal z něho posla smrti, který umí jen zabíjet.
Je podivuhodné, že se to odehrálo na nynější půdě smečky Měsíčního Svitu. Proto se vlk zjevuje i zde, vždy jednou do roka a zabíjí vlčata a někdy i samice, na které narazí. Plní tak rozkazy zlého ducha, který ho ovládl a zajistil mu tak nesmrtelný život. Po ovládnutí zlým duchem, vlk získal jinou totožnost a jiné tělo. Jeho jméno je Tenebris a většina z vlků ho zná z pohádek, která jim byla vyprávěna jako malým vlčatům.
A právě dnes nastal den, kdy se vlk probudil ze svého hrobu a jako duch se plíží územím, aby mohl zabíjet. Jak, a jestli vůbec, se dá vlk zabít, je otázka, na něž budou muset ostatní přijít. Nebo budou muset počkat, až pomine den a vlk si zase odkráčí po svých, aby spočinul a probudil se zase za rok.