Dočasné předání pravomocí

Tákže, Penťáčci, vzhledem k tomu, že od 6. 5. do cca 11. 5. tu nebudu ani já, ani Locki, přejdou naše pravomoce po tu dobu na Launierre a Linga. Ti se v té době budou o smečku starat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Díky

MM