Kronika...

Nepříliš veselé oznámení

Adrien byly dnes uděleny 2 poeny a byla jí dána hodnost Omega. Mezi důvody patří podvádění při registraci a následné zapírání a nepříliš vhodné chování v chatu.
Budiž vám to ponaučením.

Přidat nový příspěvek